TEFSİR

kuran1
22 Şubat 2014, Cumartesi, 3:28
Söyle. Bu hitap öncelikle Resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. Emrin ....
kuran1
22 Şubat 2014, Cumartesi, 2:37
De. Dikkate şâyandır ki, böyle "de", "söyle" diye emrolunduğu zaman bundan açıkça anlaşılan....
kuran1
22 Şubat 2014, Cumartesi, 2:30
İnsanların Rabbine. Bütün insanların kendilerine ve işlerine sahip, terbiye edici sahibine, yani halk ve ....
kuran1
22 Şubat 2014, Cumartesi, 2:12
Surelerin iniş sebepleri, Elmalılı Muhammed YAZIR Hazretlerinin Hak Dini Kur'an Dili adlı eserinden alınmıştır...